Docelowa grupa odbiorców:

Dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w kontaktach społecznych, uczące się w klasach integracyjnych lub tradycyjnych.

Wiek: 8-11 lat
Wielkość grupy: 5 osób
Czas trwania jednych zajęć: 75 min
Liczba spotkań: 26 w przeciągu roku

Każdy świadomy rodzic dostrzega walory wynikające z zabawy klockami LEGO®. To nie tylko trening zdolności motorycznych i manualnych dziecka. Budowanie z klocków wpływa na rozwój planowania i postrzegania przestrzennego, uczy cierpliwości i pracy krok po kroku, zgodnie z instrukcją. Jest też dobrą możliwością do rozbudzania kreatywności i wyobraźni oraz płaszczyzną do zabawy z rówieśnikami. Przyczynia się więc do rozwijania dziedzin, które są wyzwaniem dla dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Z tego powodu firma Young Engineers opracowała specjalny program dla osób z takimi problemami, dostosowany do ich potrzeb i uwzględniający trudności, z jakimi mierzą się na co dzień. Budując, dzieci będą poznawały podstawowe pojęcia z dziedziny inżynierii i fizyki, ćwicząc jednocześnie swoje kompetencje społeczne. Klocki staną się narzędziem, które ma zachęcić dzieci i wzbudzić w nich motywację do dalszej pracy i ćwiczeń.

Docelowa grupa odbiorców:

Dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w kontaktach społecznych, uczące się w klasach integracyjnych lub tradycyjnych.

Wiek: 8-11 lat
Wielkość grupy: 5 osób
Czas trwania jednych zajęć: 75 min
Liczba spotkań: 26 w przeciągu roku

Cele programu:

• Poznanie podstawowej wiedzy z dziedziny inżynierii i fizyki
• Nabycie umiejętności pracy w grupie
• Rozwój małej motoryki
• Trening wyobraźni przestrzennej
• Ćwiczenie samodzielnego myślenia
• Rozbudzenie wyobraźni
• Nabycie umiejętności dostosowywania się do zasad
• Doskonalenie umiejętności budowania zgodnie z instrukcją
• Rozwinięcie umiejętności współpracy z rówieśnikami
• Nabycie strategii organizacji

Struktura lekcji

 • Wprowadzenie i omówienie tematu lekcji
 • Budowanie modelu zgodnie z instrukcją
 • Samodzielna praca z modelem – zabawa i udoskonalanie
 • Gry i zabawy w grupie
 • Rozłożenie modelu
 • Podsumowanie zajęć

Struktura kursu

Kurs podzielony jest na cztery części, a każda z nich, poza wiedzą z dziedziny fizyki i inżynierii, koncentruje się na innych umiejętnościach.

Pierwszą część stanowią lekcje, które skupiają się na wprowadzeniu dzieci w specyfikę zajęć. Uczniowie poznają zestaw i obowiązujące zasady. Jest to również czas na oswojenie się z nowym miejscem i osobami.

Część druga na pierwszym miejscu stawia indywidualną pracę dziecka. Te lekcje mają przede wszystkim uczyć samodzielności i skupienia na zadaniu, tak by unikać popełniania błędów. Uczestnicy będą zachęcani do tego, by we własnym zakresie sprawdzać swoją pracę.

W części trzeciej ćwiczyć będziemy umiejętność pracy w grupie. Dlatego modele będą często budowane w parach. Podczas tych lekcji dzieci zagrają w wiele gier opierających się na współpracy i rywalizacji. Będzie to więc trening dostosowywania się do zasad i radzenia sobie z porażkami.

Ostatnia, czwarta część, wymaga połączenia nabytych podczas całego kursu umiejętności i samodzielnego wykorzystania ich w praktyce. Dzieci tworząc modele, będą musiały rozdzielać między sobą zadania, pomagać sobie nawzajem i we własnym zakresie poprawiać popełniane błędy.

Poznamy i zbudujemy:

 • Różne środki transportu
 • Urządzenia znajdujące się w naturalnym środowisku dziecka
 • Gry
 • Atrakcje z parku rozrywki
 • Nietypowe wynalazki

Rekomendacje

Program Build up był prowadzony w ramach współpracy z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 

    

© Copyright 2018 The Decade Group – Young Engineers LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. LEGO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należacym do: KIRKBI A/S oraz LEGO Foundation, a na stronie www wykorzystane jest w celach informacyjnych. Program nauki oraz strona www nie jest autoryzowana przez Lego.