Szkoła podstawowa

(klasy 0-3)

Szkoła podstawowa

(klasy 4-6 lub absolwenci kursu Young Engineers LEGO CHALLENGE.)

Docelowa grupa odbiorców:

Dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w kontaktach społecznych, uczące się w klasach integracyjnych lub tradycyjnych.

Wiek: 8-11 lat
Wielkość grupy: 5 osób
Liczba prowadzących: 2
Czas trwania jednych zajęć: 75 min
Liczba spotkań: 26 w przeciągu roku